Meninga med livet?

Meninga med livet er ikke 42.

Filosofer til alle tider, fra de gamle grekerne til dagens ungdom stiller seg dette spørsmålet, og vi er mange som gir våre svar på det.

Thor Heyerdahl, for å nevne en nogenlunde moderne nordmann, trodde i begynnelsen av tyveåra at «meninga med livet» var å finne på en øde Stillehavs ø. I Edens hage så å si, for det var det han trodde han ville finne. -Han (og Liv) holdt ut ett år. Men «meninga med livet» var etter oppholdet på Fatuhiva ikke lenger forbundet med hvor de bodde, hvor lite eller mye materialistik gods de eide, men drivkraften de bar i seg om å leve drømmen og å utrette sin livsoppgave (-hva nå enn den måtte være?)

Det høres flott ut!

«Fisherman story»

One day a fisherman was lying on a beautiful beach with his fishing pole propped up in the sand and his solitary line cast out into the sparkling blue surf.

He was enjoying the warmth of the afternoon sun and the prospect of catching a fish.

About that time, a businessman came walking down the beach trying to relieve some of the stress of his workday. He noticed the fisherman sitting on the beach and decided to find out why this fisherman was fishing instead of working harder to make a living for himself and his family.

«You aren’t going to catch many fish that way,» said the businessman to the fisherman, «you should be working rather than lying on the beach!»

The fisherman looked up at the businessman, smiled and replied, «And what will my reward be?»

«Well, you can get bigger nets and catch more fish!» was the businessman’s answer.

«And then what will my reward be?» asked the fisherman, still smiling.

The businessman replied, «You will make money and you’ll be able to buy a boat which will then result in larger catches of fish!»

«And then what will my reward be?» asked the fisherman again.

The businessman was beginning to get a little irritated with the fisherman’s questions.

«You can buy a bigger boat and hire some people to work for you!» he said.

«And then what will my reward be?» repeated the fisherman.

The businessman was getting angry. «Don’t you understand? You can build up a fleet of fishing boats, sail all over the world, and let all your employees catch fish for you!»

Once again the fisherman asked, «And then what will my reward be?»

The businessman was red with rage and shouted at the fisherman, «Don’t you understand that you can become so rich that you will never have to work for your living again! You can spend all the rest of your days sitting on this beach looking at the sunset. You won’t have a care in the world!»

The fisherman, still smiling, simply looked up, nodded and said: «And what do you think I am doing now?» He then looked at the sunset, with his pole in the water, without a care in the world.

«Vi som ikke bygde landet»

Grunnleggende for vårt samfunn er at det å bygge er bra; som essensen av ansvarlighet og prektighet. Og til syvende og sist bygger vi i vår del av verden om vi personlig engasjerer oss og slår i en spiker eller ei. I våre dager bygger vi indirekte. Samfunnet vårt inrettet slik at flertallet av oss bidrar til et «felles beste» blant annet og først og fremst over skatteseddelen. Vi har mange gode idealer og etablerte velferdsordninger. Vi er «like for loven» og hver dag er en mulighetens dag slik som gode, gamle Amerika har vært et bilde på siden Columbus gikk i land der for 800 år siden.

Continue reading

Walk

Above all, do not lose your desire to walk. Every day I walk myself into a state of well-being and walk away from every illness. I have walked myself into my best thoughts, and I know of no thought so burdensome that one cannot walk away from it…but by sitting still, and the more one sits still, the closer one comes to feeling ill. If one just keeps on walking everything will be all right.

— Soren Kierkegaard