Som kjent (eller hvertfall skrevet om her en titalls ganger) holder jeg på å gjøre meg kjent med de tretti turene beskrevet i boka av Jostein Andreassen.

I det jeg kjøpte meg mitt eksemplar fikk jeg opplyst av Pegasus (bokhandleren på Tangvall) at boka var ventet i nytt eksemplar til høsten. -Her forleden foreslo kona at jeg burde kontakte forfatter/utgiver å høre om det var tenkt på illustrasjoner i forbindelse med turene. Ho tenkte på min interesse for foto og det faktum at kameraet så og si alltid henger dinglende rundt halsen og at jeg har satt meg som mål å gjøre alle 30 før høsten.

Som tenkt så gjort. I dag har jeg fått svar både fra via Søgne Kommune og forfatteren, Jostein Andreassen om at arbeidet med boka fortsetter, den kommer i ny utgave og den er tenkt illustrert. -Muligens var det til og med plass til en illustratør/fotograf til!

Om mine bilder blir å se på trykk i «Tretti turer i Søgne» eller ei er forsåvidt ikke så viktig som den gledelige nyheten at 1) det kommer en ny oppdatert utgave og at den 2) kommer illustrert. Gled dere Søgneboere og Søgneturister!

En oppsummering av turene mine så langt:
– Lindåsen (utsiktspunkt); flere ruter er beskrevet for dette området og inkluderer blant annet start/stopp ved Lundeheia, Tinntjønn og Hellersdalen, samt vei om Stitjønn eller Gloppa
– Lundeheia
– Årosveden
– Smørheia
– Kvernhusvannet
– Bygdeborgen/Villeheia
– Tjomsevannet
– Donevann/Roligheden
– Helleviga/Romsvig(varden)