Jeg tok meg en tur opp til Amfenesvarden i Søgne i dag. Det var en førstereise som jeg vil være bedre utrustet for neste gang.

Jeg fulgte som sedvanlig Jostein Andresen anvisninger fra boka «Tretti turer i Søgne«, og det gikk bra helt til stien delte seg i to, og jeg (mot bedre viten?) fulgte «the one less traveled by«.. -Et råd langs veien: er du på tur i ukjent landskap og du plutselig står ved et veiskille, ta den breideste veien. Muligen den bærer strakt i fortapelsen, men du ender samtidig ikke opp en plass hvor «no man has gone before» heller. Av og til finnes det trøst i felles skjebne.


Et forsøk på å beskrive ruta mi: Jeg parkerte sykkelen i grøfta langs Sangvikveien ca 20 meter nord for krysset med Vaglen, rett der stien bærer lukt opp i terrenget. Jeg klatret bratt oppover til jeg plutselig stod foran den største lavoen jeg noengang har sett. På venstrehånd åpnet det seg en luke i berget som gikk rett inn i Høllen Vest (industriområdet). Jeg forsatte forbi lavoen og fulgte en breid og godt oppgått sti.

Helt til den delte seg.

Jeg holdt da mot høyre og fulgte en smalere sti som etterhvert dro svakt mot venstre igjen (ikke spør meg om himmelretninger) til jeg kom ned i et søkk med et lavt steingjerde på tvers. Her stusset jeg, da terrenget falt brått nedover igjen. Jeg så for meg at varden måtte befinne seg på en topp, og rotet derfor litt rundt. Du kan slippe det og bare fortsette på stien nedover til du havner i kristornskog slik Jostein skriver i boka si. Gå så til venstre, og så til høyre. Ta igjen opp til venstre når du finner en stor kjerre av noe slag på din høyre hånd. Klatre oppover til du ser høyspentmaster. Du skimter snart varden.

På vei ned igjen tok jeg til venstre ved kjerra og kom plutselig ned på Amfenesveien omtrent rundt hytte nr 107 eller deromkring. Jeg gikk igjen rett på et av Josteins veimerker; det store postkassestativet han nevner dersom du hadde ønsket å gå opp fra Amfenesveien.

Jeg antar jeg kunne tatt den breide stien der den først delte seg, og kommet ned fra høyre ved kristornskogen. Jeg prøver det neste gang og ser hvordan det går.