Nå har jeg gått igjennom 34000 bilder og gjort meg opp noen meninger og korrigert andre.

1. At «det beste kameraet er det du har med deg» er bare tull! Det beste kameraet er eksempelvis IKKE mobiltelefonen. Det beste kameraet er det beste kameraet.

2. «Ta bilder, mange bilder, veldig mange bilder» er helt sant. Det kan ikke bli tatt/lagd for mange bilder. Selv ikke om det innebærer et par glipp, sånt kan tilgis..?

3. «Bilder med mennesker gjør seg best» er nesten alltid sant. Det finnes noen få unntak. Eller dersom spor av mennesker inngår.

4. «Perspektiv og nærhet har stor betydning for hvor sterkt bildet oppleves. Jobb for å oppnå («riktig») andel av begge deler»

Bonus observasjoner som i hvert fall gjelder og skal bli gjeldende for meg:

A. «Psykisk helse har mye å si for hvor mange bilder som lages og hvor mange bilder som lages har mye å si for psykisk helse». Kan sikkert brukes om andre ting enn å lage bilder også.