Tips til bedre notater

God organisering av notater er alfa og omega, for hvorfor ta notater om du ikke regner med å skulle gjenbruke de senere? -Enkelte blant oss tar notater primært som en teknikk for å huske bedre, mens vi andre kanskje først og fremst tar notater fordi vi ikke husker godt nok.. Uansett grunn og motivasjon for å skrive ned tekst bør verktøyet vi bruker være enkelt og intuitivt i både form og design. Og hva slår da ei blank side?

Før jeg presenterer mine to favoritt apper for notattakning og tekstproduksjon tenker jeg definere hva jeg legger i disse termene.

Notattakning
: samle- og idéfase hvor løst og fast, stor og smått opptegnes. For meg er dette alt fra huskelapper til redegjørelser. I denne fasen er det essensielt å kunne bygge struktur enkelt og fortløpende, og gode organiseringsmuligheter er et must. Notater oppstår gjerne på bakgrunn av artikler, podkaster, forelesninger, møter, idémyldring, innfall med mer og tas i form av bilder, lenker, tekst eller diktat.

Tekstproduksjon
: skrive- og produksjonsfase hvor et prosjekt, notat eller en idé beveger seg fra forestillingen om å være noe, til jobben som (forhåpentligvis) skal ta teksten til sin endelige form og bestemmelsessted. For meg er ikke det nødvendigvis alltid like klart når dette skillet eventuelt oppstår, eller om det i det hele tatt forekommer, men jeg liker å se på skriveprosessen som en totrinnsrakett.

Man kan kanskje si at notattakningen (ofte) er kladden, mens tekstproduksjonen (noen ganger) tar teksten ut i verden. Og i valget mellom å ta notater på papir og å få det digitalt fra første stund..? -Hvem er det jeg prøver lure, det er jo virkelig ikke et reellt valg.

Velg deg ut enkle og intuitive skriveprogram

Ta bedre notater og bli mer effektiv med disse programmene.

Bear til notater

Jeg har sjeldent opplevd et så polert og gjennomført produkt som Bear.app. Programmet ser for det første innbydende og nydelig ut. Dernest er det oversiktlig og intuitivt. Og som om ikke det er nok så byr appen på enkel og effektiv organisering. (De handlekraftige kan laste ned appen og hoppe over argumentasjonen under, videre ned til iA Writer for neste anbefaling.)

Jeg bruker plutselig Bear til alt.

  • Når jeg sitter i bilen og trenger huske noe? Et trykk på Bearkomplikasjonen på Apple Watch og jeg tar diktat til nytt notat.
  • Når jeg kommer over en artikkel på nettet som må leses seinere? Jeg deler fra Safari (iPhone/iPad/Mac) til les seinere-notatet i Bear da Bear kan legge lenke eller innhold til nytt notat eller i for-/etterkant i eksisterende notat.
  • Når jeg gjør forberedelser til møter eller bygge notater til et blogginnlegg eller et arbeidsdokument? Da tar jeg notater direkte i Bear.

Fra å ha hatt notater organisert som wiki i VoodooPad, andre notater i Notater-appen, atter andre som bruddstykker i Word-dokumenter (eller hvor nå enn notatet tidligere levde), så ligger de nå alle fint i Bear. Det er blitt et par hundre notater og de lever fint side om side.

Bear støtter nøsting av merkelapper slik at du løpende kan bygge deg opp et hierarki på linje med en mappestruktur om du så ønsker. En merkelapp kan plasseres hvor som helst i notatet, og et notat kan selvfølgelig ha flere merkelapper. Merker jeg eksempelvis notatet med #notatapp og #blogg/produktivitetstips så vil det synes i begge «mappene». Dette er megakjekt, og er du ikke kjent med merkelapper (eller etiketter) fra før kan jeg nesten love deg at du ganske raskt vil lure på hvordan dataverden tilsynelatende har klart seg greitt uten -fram til nå!

Jeg nevnte wiki tidligere. Da jeg blei kjent med VoodooPad for 15 år siden var det den automatiske hyperlenkinga av ord som allerede fantes som et notat (i appen) som tiltalte meg. Bear lenker ikke til andre notater automatisk, men ved å innlede med to klammeparenteser vil Bear foreslå notater som har tittelen du så skriver. -Om jeg eksempelvis ville lenke til denne artikkelen fra et annet notat ville jeg starte med [[Gode og Bear ville foreslå [[Gode tips til bedre notater]] -hvorpå jeg plutselig ville ha en innebygd lenke til notatet. Dette er også innmari kjekt og nesten ikke til å klare seg uten!

Bear støtter MarkDown og har samtidig en flott eksportfunksjon som gjør at du får perfekt formaterte versjoner av dokumentene dine i HTML, PDF, Word med mer om du så vil.

iA Writer til tekstproduksjon

iA Writer removes distractions, giving you a calm, focused writing space -sier de selv. Og bedre kan det ikke sies. Med et sveip eller trykk er alt du ser ei blank side og en blinkende markør. Det er lite annet som så effektivt innbyr til å la fingrene fly, og dette er virkelig programmets superkraft. Noen vil kanskje kunne argumentere for at penn og papir tilbyr den den roligste og mest distraksjonsfrie skriveflaten, men jeg vet ikke jeg. Med penn og papir er det jo lett å skli ut. Plutselig sitte å skisse eller tegne for eksempel. Eller brette papirfly eller lage små baller. I iA Writer regjerer ordene i ensom majestet. (Jada, for at det skal være hold i et slikt argument må vi helt og holdent overse at iA Writer brukes på en teknologisk dings med flust av andre funksjoner og programmer. Men fokuserer vi på skriverommet iA tilbyr, stemmer det lell.)

iA Writer støtter også MarkDown og dermed all nødvendig formaterings- og eksportmuligheter. Men det er enkelheten som er det magiske. -Og kanskje også det nostalgiske. Noen av oss har kjære minner fra MS-DOS Editor (eller edit for kjennere) på 80- og 90-tallet og såkalt ren tekst. iA Writer lagrer standard alle filene som ren tekst med den originale filendingen .txt. Du står fritt til å bruke MarkDown til formatering, og bruker du MarkDown er fila fremdeles ren tekst inntil du eksporterer. Det er skjønnhet gjennom design. Mer er det ikke nødvendig å si.

Opptatt av skriving? Og verktøyene som brukes?

Del gjerne dine erfaringer og kommentarer under. Om det er om andre programmer, skriveteknikker eller nettsteder, magasiner, podkaster eller liknende som omhandler skriving i en eller annen form. Takk for at du fulgte meg hele veien til punktum.