Fra denne sida kommer du deg raskt til årsoversikter over innholdet på morgenbadet.no:

2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019

historikksida finnes en kronologisk opplistning over webprosjektene som har ført fram til morgenbadet.no – fra 1998 og fram til i dag (2019).

Mer informasjon om bloggeren ligger på «om«.

Av historikk- og om-sidene skulle man forvente at det måtte finnes mer innhold enn hva som kommer fram av årsoversiktene. Det gjør det, men da mye av innholdet i høyeste grad levde opp til definisjonen bak weblog er en del skjermet for offentligheten.

(Her kommer kanskje en bildekarusell som viser de ulike historiske websidene. Vi får se.)