Morgenbadet

Tag

filosofi

Meninga med livet?

Meninga med livet er ikke 42. Filosofer til alle tider, fra de gamle grekerne til dagens ungdom stiller seg dette spørsmålet, og vi er mange som gir våre svar på det. Thor Heyerdahl, for å nevne en nogenlunde moderne nordmann,… Continue Reading →

“Vi som ikke bygde landet”

Grunnleggende for vårt samfunn er at det å bygge er bra; som essensen av ansvarlighet og prektighet. Og til syvende og sist bygger vi i vår del av verden om vi personlig engasjerer oss og slår i en spiker eller… Continue Reading →

To be…

To be nobody-but-yourself in a world which is doing its best to, night and day, to make you everybody else — means to fight the hardest battle which any human being can fight; and never stop fighting. –E. E. Cummings,… Continue Reading →

Walk

Above all, do not lose your desire to walk. Every day I walk myself into a state of well-being and walk away from every illness. I have walked myself into my best thoughts, and I know of no thought so… Continue Reading →

© 2019 Morgenbadet — Powered by WordPress

Theme by Anders NorenUp ↑